Презентація видання «Євреї та українці: тисячоліття співіснування», яка відбулась у Манк центрі світової політики Торонтського університету

Канадійський благодійний фонд «Українсько-єврейська зустріч» (скорочено англ. -UJE) активно сприяв розповсюдженню книжки по світовому турне, що відбулось завдяки фінансуванню даної організації. Повідомлення про події, пов'язані з цим турне, будуть з'являтись на веб-сторінці UJE. Нижче подано короткий огляд та відео-презентацію симпозіуму, що проходив 27 жовтня 2016 року в Торонто.

27 жовтня 2016 року в Манк центрі світової політики Торонтського університету відбулась презентація книжки під назвою: «Євреї та українці: тисячоліття співіснування» (англ. Jews and Ukrainians: A Millennium of Co-Existence), співавторами якої є Павло-Роберт Маґочій (англ. Paul Robert Magocsi) та Йоханан Петровський-Штерн (англ. Yohanan Petrovsky-Shtern). Колегія таких вчених, як: Анна Штерншіс (англ. Anna Shternshis), яка є директором Центру єврейських студій імені Енн Таненбаум Торонтського університету (англ. Anne Tanenbaum Centre for Jewish Studies, University of Toronto); Орі Єхудай (англ. Ori Yehudai), з кафедри історії Торонтського університету (англ. Department of History at the University of Toronto); та історик Франк Сисин (англ. Frank Sysyn) з Канадійського інституту українських студій університету Альберти (англ. Canadian Institute of Ukrainian Studies at the University of Alberta), – приєднались до авторів у захоплюючій дискусіїї щодо тематики даного видання й взяли активну участь в обговоренні з аудиторією під час запитань та відповідей.

 

8:43 - 27:27
Штерншіс (англ. Shternshis) підкреслила важливість введення жіночого досвіду щодо історичних досліджень, особливо наголошуючи на проблематиці насильства жінок, постраждалих під час періодів потрясінь в Україні.

 

27:27 - 39:24
Єхудай (англ. Yehudai) зазначив, що дане видання значно розширює кругозір стосовно ролі насильства й пам'яті у національній культурі, а також щодо тісних зв’язків між осередками діаспори та їх батьківщиною. Він зауважив, що книжка пропонує корисну порівняльну перспективу українсько-єврейських взаємин у контексті історичного єврейського досвіду в інших частинах Європи. Один із найбільш вражаючих фактів щодо різниці із Західною Європою полягає в тому, що євреї не жили під порядкуванням української влади впродовж більшої частини двадцятого століття, оскільки української держави не існувало. Обидва народи, євреї й українці, розділили статус безправної меншості, доля якої вирішувалась більш потужними владними структукрами.

 

39:24 - 53:45
Сисин (англ. Sysyn) обговорював традиційні парадигми, які визначили український та єврейський світогляд стосовно України, тобто ті парадигми, що формувались завдяки історичним подіям не тільки кінця дев'ятнадцятого та початку двадцятого століть, але й раннього сучасного періоду. Парадигми містять розходження поглядів щодо ролі модернізації, емансипації, визначення нації й держави, а також стосовно посилення ворожості та напруженості між двома громадами. Однак, тривалі дослідження були доповнені більш додатковою інформацією, порушивши ці традиційні парадигми. Й даний обсяг видання є досягненням, оскільки два видатних вчених кинули нам виклик щоб залучити до цілком  «іншого», побачити інші перспективи.

 

53:57 - 1:10:06
Петровський-Штерн (англ. Petrovsky-Shtern) надав зворушливе повідомлення про те, як він «віднайшов» Україну й перенаправив свою кар'єру на вивчення українсько-єврейських взаємин. Ряд зустрічей з особистостями Канади та Ізраїлю спонукали його до відкриття бібліографічних скарбів єврейської спадщини в Україні, залучивши українських політичних та культурних діячів до співпраці над покращенням українсько-єврейських взаємин. Основним вирішальним моментом для нього стало свідчення розгубленості двох молодих осіб й ізраїльського рабина, коли відвідуючи пам'ятник Бабиного Яру, встановлений «офіційно совєтською владою», вони не змогли відшукати на табличці надпис їдиш-мовою й були збентежені.  Його це вразило, й згодом він вирішив розглянути питання про пам'ять та вшанування.

 

1:10: -1: 22: 50
Маґочій (англ. Magocsi) відверто нарікав на той факт, згідно якого було приділено занадто багато уваги обговоренню єврейських та українських жертв й трагедій в історії, поряд з цим, нехтуючи мистецтвом та культурою обох народів. «У нас було так багато лиха й смертей. Яку ж інформацію це дає нам про життя?», – запитав він. Для Маґочія мистецтво й культура є «основою цивілізації та життя». Мета книги полягала в тому, щоб запропонувати читачам розгляд в іншому ракурсі стереотипного уявлення про минуле й залучити їх до всіх аспектів культури.

 

Виступаючи перед аудиторією під час запитань й відповідей, Берел Родаль (англ. Berel Rodal), один із засновників Канадійського благодійного фонду «Українсько-єврейська зустріч» (скорочено англ. – UJE), що очолює Консультативну раду організації, зазначив, що одним із головних завдань UJE є забезпечення позитивної, плідної роботи в сьогоденні та майбутньому – завдяки згуртованості євреям та українцям діаспори, України або ж Ізраїлю. Це потребує явного просвітлення на нашу історію, щоб ми її усвідомили, і так само зрозуміли «іншого». Він зазначив, що одним із найбільших дарунків книги є надання можливості розкрити погляд євреям на історію українців й навпаки. Що стосується Другої світової війни й важких часів в історії, то ця розповідь все ще повинна бути засвідчена, й це буде однією із цілей UJE – об’єднати істориків зі світовим іменем, щоб уможливити донесення розповіді якомога точніше, правдивіше та із співчуттям.

 

 

Переклад:  
Іванна Проць (англ. Ivanna Prots)
редактор, перекладач
Торонтський Університет