Нова рубрика «Подолання минулого»

Петро Долганов

За підтримки приватної багатонаціональної ініціативи «Українсько-єврейська зустріч» (UJE) на сайті «Україна Модерна» започатковано автономний проєкт – рубрику «Подолання минулого».

Нова рубрика покликана сприяти переосмисленню трагічного спадку геноцидів, що відбулися на теренах України та подоланню їхніх наслідків. Досягнення національного примирення і формування в сучасному українському суспільстві таких ціннісних орієнтирів, які мінімізують можливість повторення подібних злочинів у майбутньому – ключові візії, на яких буде сфокусована робота проєкту.

Редактором рубрики «Подолання минулого» став Петро Долганов.

Петро Долганов – історик, кандидат історичних наук, викладач політичних наук у Рівненському державному гуманітарному університеті, член ГО «ЦСПП «Мнемоніка». У 2010 р. захистив дисертацію за темою «Український економічний націоналізм на західноукраїнських землях: 1919–1939 рр.». Автор монографії «Свій до свого по своє: соціально-економічний вимір націєтворчих стратегій українців у міжвоєнній Польщі» та співавтор книги «Місто пам’яті – місто забуття: палімпсести меморіального ландшафту Рівного». Організатор тренінгів, літніх шкіл, круглих столів, прес-конференцій та академічних конференцій на історичну і політичну тематику. Автор академічних та науково-популярних текстів з історії та політики пам’яті. Наукові інтереси: теорія і практика націоналізму, політика пам’яті, історія Голокосту, економічні чинники поведінки місцевого населення під час Голокосту на теренах Західної України.

https://uamoderna.com/event/nova-rubrika-podolannya-minulogo